Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

sobka
13:23
9215 17ca
Reposted fromyochimu yochimu viadusz dusz

May 31 2015

sobka
18:48
9310 a1c9
Reposted fromwkropki wkropki viadusz dusz
sobka
18:40
4855 5448
Reposted fromverronique verronique viadusz dusz

April 24 2015

sobka
07:48
Reposted fromoll oll viaRedPenny RedPenny

April 23 2015

sobka
18:34
8099 ad1d
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaretaliate retaliate

April 19 2015

sobka
11:58
9684 abdf 500
Reposted fromohshit ohshit viadusz dusz
sobka
11:57
0029 ab0e
Reposted fromnapiechote napiechote viadusz dusz
sobka
11:51
3308 2957 500
Reposted fromrol rol viadusz dusz
sobka
11:39
4398 134b
Reposted fromdusielecc dusielecc viadusz dusz
sobka
11:22

Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.

— Halina Poświatowska

November 20 2014

sobka
18:48
1944 b6ef
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viadusz dusz

November 15 2014

sobka
20:29
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viadusz dusz
sobka
20:28
Reposted fromextract extract viadusz dusz
sobka
20:27
3517 9596 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viadusz dusz

February 26 2014

sobka
21:37

September 15 2013

sobka
13:31
sobka
13:25
sobka
13:25
8376 e624
Tags: true story
Reposted fromretaliate retaliate
sobka
13:22
Udało się, jestem w pociągu. W ciągu kwadransa umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że Ciebie dziś nie zobaczę.
— Ochocki.
Tags: quote
Reposted fromlavendowy lavendowy viadusz dusz

September 14 2013

sobka
21:25
Niekiedy spotykamy ludzi zupełnie nam obcych, którymi zaczynamy się interesować od pierwszego wejrzenia, jakoś raptownie, znienacka, zanim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski - ' Zbrodnia i kara '
Reposted fromwetryagain wetryagain viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl