Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2013

sobka
13:22
Udało się, jestem w pociągu. W ciągu kwadransa umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że Ciebie dziś nie zobaczę.
— Ochocki.
Tags: quote
Reposted fromlavendowy lavendowy viadusz dusz

September 11 2013

sobka
15:19
(...) Po co tam przyszedłem? Robiło mi się niedobrze, a mimo to patrzyłem. Gdzie oni się nauczyli rozmawiać i tańczyć? Każdy człowiek umiał coś, czego ja nie potrafiłem. Dziewczyny były ładne, chłopcy przystojni. Nienawidziłem ich urody, beztroskiej młodości. Kiedy tak patrzyłem na te dzieci, niczym na razie nie draśnięte, cieszące się chwilowym powodzeniem, nienawidziłem ich, bo mieli coś, czego mnie jeszcze nikt nie dał, więc powiedziałem sobie: "Pewnego dnia będę szczęśliwszy niż wy, zobaczycie"
— Charles Bukowski
Tags: quote
sobka
15:08
3296 e63e 500
Tags: quote
Reposted fromcrispybones crispybones viaconsequence consequence
sobka
15:07
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Tags: quote
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viahalotoja halotoja
sobka
15:06

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem, co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.

— Adamczyk, mistrz
Tags: quote
Reposted fromlivhanna livhanna viahalotoja halotoja
sobka
15:06
Moją największą życiową porażką jest fakt, że nie mam pracy polegającej na czytaniu książek, najlepiej w jakimś klimatyzowanym pomieszczeniu.
— Woody Allen
sobka
15:05
W istocie nienawidzę tych innych, którzy ograbiają mnie z mojej samotności, a zarazem nie oferują mi prawdziwego towarzystwa.
— I.D.Yalom, Kiedy Nietzsche szlochał
Tags: quote
Reposted fromtwice twice viahalotoja halotoja
sobka
15:04

Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawiać. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.

— Marek Hłasko - Pętla
Tags: quote
Reposted fromhlaskology hlaskology viahalotoja halotoja

June 13 2013

sobka
20:51
sobka
20:21
zwróciłem mu właśnie uwagę, że to doskonały sposób dojścia do porozumienia z dziewczyną — zacząć pożyczać jej książki.
— s. kierkegaard
Tags: quote true story

May 23 2013

sobka
08:24

Tags: 2bg advice quote
Reposted fromMoonTide MoonTide viadysfunkcja dysfunkcja

May 12 2013

sobka
19:50
sobka
19:44

May 03 2013

sobka
13:06
- Na pomoście siedzi pięć mew. Jedna z nich postanawia odlecieć. Ile mew pozostaje?
- Jak to…? Cztery. - Źle – pokręcił głową Jones. – Jest ich wciąż pięć. Decyzja o odlocie i faktyczne poderwanie się do lotu to dwie różne sprawy. (…) Tak samo nie ma różnicy między kimś, kto chce dokonać zmiany, a kimś, kto w ogóle nie zaprząta sobie tym tematem głowy.
— Andy Andrews ,,Mistrz"
Tags: quote

May 02 2013

sobka
17:02
3947 12f2
Tags: got quote
Reposted fromZircon Zircon viaraache raache
sobka
16:30
1531 9f8d
Zawsze warto kochać kogoś z wzajemnością.
Tags: quote true story
Reposted frompandathing pandathing viadusz dusz

April 02 2013

sobka
12:47
sobka
12:43
3092 4ad6 500
foto by Mirelka
Tags: quote love
Reposted fromjdeg jdeg viahalotoja halotoja

February 27 2013

sobka
10:47
Nie uważasz, że wspaniale byłoby rzucić wszystko i pojechać gdzieś, gdzie nikogo nie znamy? Czasami mam straszną ochotę to zrobić.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromtirarira tirarira viahalotoja halotoja

February 26 2013

sobka
10:30
4539 86de
Tags: film quote
Reposted fromihatemylife ihatemylife viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl