Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2014

sobka
21:37

September 11 2013

sobka
15:39
1257 843c 500
H. Poświatowska 
Tags: poem
Reposted fromadriannak adriannak viatypromantykaq typromantykaq

May 12 2013

sobka
19:50

October 04 2012

sobka
09:20
herbata stygnie, stygnie, taki los, przecież wieje.
ręce chowają się w kieszeni, spojrzenia w podłodze,
na papierze nas zgubiłem, zimne palce, taki los.

do szczęścia nie miałem odwagi, sama wiesz,
wszystkie te dziury w całym i szukanie wiatru.
kartka, zimne palce, szukam, szukam, taki los.

na papierze nas zgubiłem, na papierze wszystko,
wiersze nie potrafią kochać dobrze, sama wiesz.
zimne palce na policzkach kreślą usta, takie usta.
— Jakobe Mansztajn, ale milość, takie słowo
Tags: poem
Reposted fromidzsobie idzsobie viaszerelmes szerelmes

May 03 2012

sobka
17:51
Wiecznie samotni, wiecznie szukający
z wiecznej nadziei wiecznymi złudami,
pełni tęsknoty gorzkiej i palącej,
błądzim po świecie, dziwne, obce cienie -
wreszcie ostatnie wydając westchnienie
jesteśmy sami
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Tags: poem

April 29 2012

sobka
09:00
mała
ty się rozpadasz
jak przemoknięte książki 

chciałem cię wczoraj
chwycić w ramiona
rozleciałaś mi się 
pod palcami 

kochanie
ty się poskładaj
już i tak jest ciebie za mało
Tags: poem
Reposted fromnothingwrong nothingwrong viakluseczka kluseczka

April 14 2012

sobka
19:23

***

czasem

chciałbym zostawić to wszystko

i

ta głupia nadzieja

że

mam coś jeszcze

do zostawienia

— Borszewicz
Tags: poem
Reposted fromkaqla kaqla viamalinowowa malinowowa

April 01 2012

sobka
11:50
8537 c026
Krystyna Gucewicz
Tags: poem

March 07 2012

sobka
07:56
6231 87e0
Tags: poem true story

March 02 2012

sobka
17:26
Tam gdzie trzeba
krzyczeć
mówię szeptem.
— Różewicz
Tags: poem
Reposted fromazalia azalia viaszerelmes szerelmes

February 03 2012

sobka
08:58
Ponad doliną się rozwiesza
srebrzystoturkusowa cisza
nieba w słonecznych skrach.
Patrzę ze szczytu w dół: pode mną przepaść rozwarła paszczę ciemną- patrzę w dolinę, w dal:
i jakaś dziwna mię pochwyca
bez brzegu i bez dna tęsknica,
niewysłowiony żal...
— Kazimierz Przerwa Tetmajer
Tags: poem
Reposted fromborowka borowka

October 06 2011

sobka
10:56

Żyjemy dłużej,

ale mniej dokładnie

i krótszymi zdaniami.

 

Podróżujemy szybciej, częściej, dalej

i przywozimy slajdy zamiast wspomnień.

— Wisława Szymborska
Tags: poem
Reposted fromula ula viatypromantykaq typromantykaq

October 02 2011

sobka
17:14
7412 349d
Tags: poem
Reposted fromaccidientte accidientte viamalinowowa malinowowa

October 01 2011

sobka
11:56
3279 7f6a 500
Poświatowska
Tags: poem
Reposted fromlittlemermaid littlemermaid viamalinowowa malinowowa
sobka
11:55

Czy wszystko pozostanie tak samo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki odwykną od dotyku moich rąk, czy suknie zapomną o zapachu mojego ciała? A ludzie? Przez chwilę będą mówić o mnie, będą dziwić się mojej śmierci - zapomną. Nie łudźmy się, przyjacielu, ludzie pogrzebią nas w pamięci równie szybko, jak pogrzebią w ziemi nasze ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszystkie nasze pragnienia odejdą razem z nami i nie zostanie po nich nawet puste miejsce. Na ziemi nie ma pustych miejsc.

— Poświatowska, List do przyjaciela
Tags: poem
Reposted fromkaqla kaqla viamalinowowa malinowowa
sobka
11:46
4258 83b1 500
nikt.
Tags: poem true story

September 23 2011

sobka
15:32
0191 f5e9
Tags: poem true story
Reposted frommarysia marysia viafajnychnielubie fajnychnielubie

September 19 2011

sobka
14:53
8497 2031 500
Tags: poem
Reposted frompaganpoetry paganpoetry viamizuka mizuka

September 10 2011

sobka
16:00
Jakie to dziwne
tak bolało
nie chciało się żyć
a teraz takie nieważne
niemądre
jak nic
— ks. J. Twardowski
Tags: poem true story

August 31 2011

sobka
13:02

 nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki
bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

— ks. Jan Twardowski
Tags: poem
Reposted frommeideen meideen viamizuka mizuka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl