Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2013

sobka
15:39
1257 843c 500
H. Poświatowska 
Tags: poem
Reposted fromadriannak adriannak viatypromantykaq typromantykaq
sobka
15:19
(...) Po co tam przyszedłem? Robiło mi się niedobrze, a mimo to patrzyłem. Gdzie oni się nauczyli rozmawiać i tańczyć? Każdy człowiek umiał coś, czego ja nie potrafiłem. Dziewczyny były ładne, chłopcy przystojni. Nienawidziłem ich urody, beztroskiej młodości. Kiedy tak patrzyłem na te dzieci, niczym na razie nie draśnięte, cieszące się chwilowym powodzeniem, nienawidziłem ich, bo mieli coś, czego mnie jeszcze nikt nie dał, więc powiedziałem sobie: "Pewnego dnia będę szczęśliwszy niż wy, zobaczycie"
— Charles Bukowski
Tags: quote
sobka
15:08
3296 e63e 500
Tags: quote
Reposted fromcrispybones crispybones viaconsequence consequence
sobka
15:07
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Tags: quote
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viahalotoja halotoja
sobka
15:06

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem, co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.

— Adamczyk, mistrz
Tags: quote
Reposted fromlivhanna livhanna viahalotoja halotoja
sobka
15:06
Moją największą życiową porażką jest fakt, że nie mam pracy polegającej na czytaniu książek, najlepiej w jakimś klimatyzowanym pomieszczeniu.
— Woody Allen
sobka
15:05
W istocie nienawidzę tych innych, którzy ograbiają mnie z mojej samotności, a zarazem nie oferują mi prawdziwego towarzystwa.
— I.D.Yalom, Kiedy Nietzsche szlochał
Tags: quote
Reposted fromtwice twice viahalotoja halotoja
sobka
15:04

Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawiać. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.

— Marek Hłasko - Pętla
Tags: quote
Reposted fromhlaskology hlaskology viahalotoja halotoja

August 26 2013

sobka
15:47

June 25 2013

04:44

June 22 2013

sobka
09:09
1467 71db
Tags: to-do sport yoga
Reposted fromkentoquer kentoquer viakeepfit keepfit

June 20 2013

13:41
3379 81e4
Tags: true story
Reposted fromget-fit get-fit viakeepfit keepfit

June 13 2013

sobka
20:51
5425 c6c4
Reposted frompesy pesy viakluseczka kluseczka
sobka
20:51
sobka
20:24
8817 47b2
Tags: true story
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin
sobka
20:21
zwróciłem mu właśnie uwagę, że to doskonały sposób dojścia do porozumienia z dziewczyną — zacząć pożyczać jej książki.
— s. kierkegaard
Tags: quote true story

June 12 2013

sobka
08:26

June 10 2013

sobka
17:03

June 01 2013

sobka
22:05

May 30 2013

sobka
16:09
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl